CULTUURVERANDERING

 

Adviseur

Er zijn heel veel verandermanagementmethodieken, -modellen en blauwdrukken. De meeste daarvan lijken op elkaar of zijn oude versies in nieuw jasje. Ik maak daar slechts ten dele gebruik van. Er zijn wel een uitgangspunten die ik hanteer bij het adviseren bij cultuurveranderingen:

  1. Het stellen van doelen (gebaseerd op een visie) door management of de directie

  2. Een duidelijk plan

  3. Betrokkenheid op alle lagen

  4. Communicatie

  5. Ruimte voor eigen inbreng

Bij veranderingen zijn drie pijlers van belang: cultuur, structuur en werkwijze. De laatste twee worden vaak door een team bedacht en over de rest van de organisatie heen gestort. Cultuur veranderen is echter mensenwerk. Mensen verschillen en de één is meer bereid tot verandering dan de ander. Dit betekent maatwerk, meestal op teamniveau en soms op individueel niveau. Veranderen is vallen en opstaan en reageren op uitdagingen onderweg. Uiteindelijk zal iedereen zich beter voelen en tevreden terugkijken op het resultaat.

 

Project management

Zeilteam2.jpeg

Ik ben op veel verschillende manier betrokken geweest bij verandertrajecten: als adviseur, trainer, coach, projectmanager en interimmanager. Mijn aanpak is maatwerk en gericht op de menselijke maat. Veranderen dient duurzaam te zijn en doorwerkend in gedrag. Dit betekent dat als het 'verander programma' is afgelopen de individuele medewerkers nog steeds bereid zijn de ingeslagen koers te volgen. ​Mijn aanpak is hierop gericht: een combinatie van projectmanagement (hard skills) en intrinsieke motivatie (soft skills).

Uiteraard begin ik met een plan zoals hierboven beschreven. Nadat is vastgesteld wat de koers is en wat van de hele organisatie wordt verwacht (in termen van resultaten, termijnen en doelen) is het mijn taak om dit te verwezenlijken. De wijze waarop (het HOE) is afhankelijk van de organisatie en de omstandigheden. Dat past niet in een standaard model.