top of page

CULTUURVERANDERING

Adviseur

Kies voor een organisatie die voorop loopt.

Hoe speelt jouw organisatie in op de veranderende omgeving? Een omgeving waar bedrijven en burgers zich niet meer zonder meer schikken naar het aanbod van diensten en producten van een dicterende overheid. De mondige en kritische mens van vandaag, en zeker die van morgen, wil integrale oplossingen. Hoe intelligent en marktconform is het aanbod van jouw organisatie nu? Lopen jullie voorop met integrale dienstverlening of lopen jullie achter de feiten aan in een gedateerd organisatiemodel? Dan is het tijd voor een beweging, om aan te sluiten op de context van vandaag. Of nog mooier, het ontwikkelen van een cultuur met mensen, die willen excelleren in een organisatie. Naar buiten toe begint van binnenuit; geen externe dienstverlening zonder interne borging. Betrouwbaar voor de buitenwereld is ook betrouwbaar voor elkaar. Met mensen op alle niveaus, die slagvaardig en integraal samenwerken aan effectieve oplossingen voor klanten, burgers en bedrijven. Mijn aanpak begint bij het in beweging zetten van organisaties, die geblokkeerd zijn door werkprocessen, procedures, organisatiestructuur en dienstverlening, die onvoldoende aansluiten op de behoeften van de omgeving. Met mijn aanpak speel ik de organisatie vrij, om haar identiteit en toegevoegde waarde opnieuw de ruimte te geven. Een organisatie die vooroploopt. Waar je trots op bent. Het is een kwestie van houding en gedrag. 

Interimmanagement

Verandering is als sneeuwbal

Zeilteam2.jpeg

Ik ben op veel verschillende manieren betrokken geweest bij verandertrajecten: als adviseur, trainer, teamcoach, project manager en interim manager. Mijn aanpak moet passen als een maatpak; een verandering realiseren, die is gefundeerd is op identiteit en gemeenschappelijke drijfveren. Verandering begint altijd bij het individu want in essentie is  een organisatie is een groep die met behulp van afspraken een doel probeert  te bereiken . Samen met de koplopers en inspirators breng ik de organisatie in beweging. Op het kleinste niveau, het individu, begint de sneeuwbal van verandering te rollen, die steeds meer mensen meeneemt op directie, management, team en individueel niveau. Alles moet aansluiten op de relevantie en betekenis van een outputgerichte organisatie, een participatieve samenleving en de veranderende wensen en normen van burgers en bedrijven.

bottom of page