LEIDERSCHAP

 
SeniorBusinessWoman_edited_edited.jpg

Leiderschapsontwikkeling kan individueel en in teams. De combinatie van beide werkt het sterkst. Ik werk met je aan je 'eigen leiderschap'; het is jouw leiderschap zoals jij dat doet. 'Eigen' leiderschap omdat het zijn oorsprong vind je in eigen authenticiteit op jouw eigen manier. Versla je draken en demonen en herwin je vrijheid. Benut je volle potentieel en laat je niet weerhouden door twijfel. 

Ontwikkeling van wijsheid en (persoonlijk) leiderschap staan centraal bij mijn werk. Een team ontwikkelt als de individuele deelnemers ontwikkelen. Ik bespreek persoonlijke en zakelijke dilemma's; beide zijn welkom. Door mijn werk als trainer heb ik ervaring met persoonlijke groei en door mijn werkervaring uit het verleden kan ik ook sparren over zakelijke onderwerpen. Als extern adviseur kan ik een onafhankelijke rol aannemen voor jou, je directie en (senior) management team. Veiligheid en vertrouwelijkheid zijn gewaarborgd. 

 

In onze gesprekken besteden we vaak aandacht aan zingeving. Vaak bestaat hier behoefte aan, zowel op zakelijk als op persoonlijk gebied. Een mooi voorbeeld hiervan is weergeven in The Crown (Seizoen 3 aflevering 7). Vroeg of laat wil iedereen iets bijdragen, iets nalaten of er toe doen. Soms komt dat in conflict met de dagelijkse uitvoering; soms is er een wens dit te vergroten. De ene keer leidt dat tot verandering van de koers binnen het bedrijf, een enkele keer tot een koerswijziging buiten het bedrijf en een andere keer is er over praten voldoende. In onze gesprekken is hier genoeg ruimte voor dit te onderzoeken en eventuele vervolgstappen te bepalen, zonder dat meteen tot consequenties hoeft te leiden. 

SeniorBusinessMan_edited_edited.jpg

Managers hebben veelal ervaring met leiderschap. Ze hebben zich verdiept met literatuur en seminars, maar gunnen zichzelf zelden de luxe om naar hun eigen wijsheid te kijken. Vaak bespreken we zaken die leiderschap ondermijnen. We bespreken samen mogelijkheden hier mee om te gaan. Ik heb ruime ervaring op politiek niveau zowel in complexe organisaties, in de (landelijke, provinciale en gemeentelijke) politiek en bij geünifomeerde diensten (defensie, politie, brandweer, etc). Deze ervaring en mijn rol hierin deel ik graag. Een andere mogelijkheid zijn externe bedreigingen zoals ziekte of moeilijkheden in de privésfeer, van welke aard dan ook. Tot slot wil ik eigen ondermijning noemen. Denk dan aan patronen of overtuigingen die groei in de weg staan.

Een high performance team kenmerkt zich door een veilige sfeer waar iedereen het beste uit zichzelf en anderen haalt. Bij een leiderschapsontwikkeltraject ligt de nadruk op individuele én teamontwikkeling. Het is een intensief traject waar zelfkennis en wederzijdse acceptatie centraal staan. Kennis van sterke punten en valkuilen en hoe deze om te zetten naar de praktijk.