TEAMONTWIKKELING

Geen organisatie-ontwikkeling of cultuurverandering zonder teamontwikkeling en geen teamontwikkeling zonder persoonlijke ontwikkeling. Een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen met een (gemeenschappelijk) doel. Een team is het kleinste samenwerkingsverband binnen het grotere. Tegelijkertijd is een team opgebouwd uit mensen. Ontwikkeling kan pas door een wisselwerking van individuele en teamontwikkeling.

Geen enkele organisatie is hetzelfde dus geen enkel ontwikkeltraject is hetzelfde. Verbeteren, professionaliseren of groeien; taken herverdelen, verdiepen of herijken; opnieuw beginnen, koers wijzigen of elkaar versterken; opgave-gestuurd, zelf sturen of juist niet; alle hebben slechts kans van slagen als we het écht samen aangaan. Ik ben in staat gebleken om snel naar de kern te gaan en te zien wat nodig is.

 

Bij teamontwikkeling hoort een evenwicht te zijn tussen ontwikkeling in een leeromgeving en toepassing op de werkvloer. Een balans tussen individueel leren en groepsleren. Een duurzame verandering is een intrinsieke verandering. Daarom is elk ontwikkeltraject voor mij maatwerk. 

executive mediation

het team,

Teams_Teamwork_Kids.jpg

Een team kenmerkt zich door verbondenheid. is wendbaar en heeft een sterk teamgevoel  (veiligheid, vertrouwen en kameraadschap m/v)

Deze verbondenheid kan op een aantal manieren bereikt worden. Een gemeenschappelijke doel is er één van. Weten waarvoor het team bestaansrecht heeft, weten wat jouw toegevoegde waarde is. Dit vraagt om solidariteit, geven en nemen, de balans tussen ik en de ander, de schijnbare tegenstelling van vrijheid en verplichting. Kortom het nemen van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en onderlinge solidariteit.

Een belangrijk middel is een open communicatie en onderling respect. De ruimte om anders te mogen zijn in de groep. Het kunnen verplaatsen in de ander, begrip tonen voor de mening van de ander en het stimuleren en gebruik maken van elkaars talenten. Het prijzen als het nodig is en durven aanspreken als het moet. 

 

Om optimaal te ontwikkelen is het essentieel dat een groep veilig is. In een veilige omgeving kun je alternatief gedrag vertonen, durf je initiatief te tonen, mag je fouten maken en is er ruimte voor afwijkende ideeën. Allemaal bronnen voor creativiteit en innovatie. Een veilige groep geeft de ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

de mens,

Na jarenlang in dit vak te zitten, merk ik dat de grootste behoefte van mensen is om gezien willen. Iedereen heeft behoefte aan erkenning en zichzelf te zijn. Hiervoor is zelfregie nodig. Regie ontstaan bij een gevoel van autonomie (zelf kunnen bepalen), het benutten van je vakmanschap (het aanboren en door ontwikkelen van je talent) en het bijdragen aan een zinvol doel, er toe doen. Elk persoon werkt aan 'eigen leiderschap'. Het begint bij het individu. Al mijn interventies leiden tot individuele ontwikkeling waardoor het geheel sterker en hechter wordt. De afweging te maken om door te groeien waar je al goed in bent of toch te kiezen voor een minimum waar je niet goed in bent. De mogelijkheid om af te rekenen met belemmerende overtuigingen, innerlijke demomen en draken. Dit vraagt om bewust zijn van jezelf en de tijd nemen om te groeien. Ik help mensen het best uit zichzelf te halen en daarmee het beste uit het tea. 

Het teameffort is afhankelijk van het onderste maturity level. Hoe hoger het persoonlijk leiderschap, hoe hoger de effectiviteit van het team. Mijn ervaring is dat er sterke correlatie is tussen persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling. Het is niet zo dat iedereen alles moet kunnen, het is wel zo dat iedereen bewust moet zijn van zichzelf, de eigen kracht en de eigen beperkingen. 

IMG_0969.jpeg

en de kunst van verbinding

Teams_Teamswok_Integratie.jpg

Ik werk vanuit verbinding, ik bied vaktechnische en praktische kennis aan. De nadruk ligt echter op ervaren, oefenen en toepassen. De hele organisatie heeft hier voordeel van: het team is het kleinste lego-steentje waaruit elke organisatie is opgebouwd en mensen zijn de nopjes die de steentjes met elkaar verbinden. Als het team groeit, groeit de hele organisatie. Als teamcoach en trainer van teams (zowel managers als medewerkers) creëer ik een open en veilige omgeving, versterk ik talenten en ruim belemmeringen op. Ik werk aan veiligheid maar de confrontatie ga ik niet uit de weg. Uiteindelijk is iedereen gebaat bij duidelijkheid. 

In mijn aanpak combineer ik leiderschap, groepsdynamica en inzichten uit opleidings- en veranderkunde. Elke groep kent zijn eigen dynamiek en heeft zijn eigen systeem. Een optimaal team is een levend organisme waarin iedereen een eigen essentiële rol heeft. In een team hoort ruimte te zijn voor iedereen, voor inclusiviteit, voor ongeschreven regels en voor een eigen cultuur met eigen rituelen. 

Individuele ontwikkeling zonder teamontwikkeling leidt tot individualisme en teamontwikkeling zonder individuele ontwikkeling leidt tot initiatiefloos kuddegedrag. Het is de kunst om de twee met elkaar te integreren en het teambelang en het eigen belang in elkaars verlengde te brengen. Het is de kunst om een balans te vinden tussen eigen grenzen bewaken en elkaars lasten te dragen. Het is de kunst om jezelf te blijven en het collectief te dienen. Het is de kunst om onderlinge verantwoordelijkheid te voelen, bij te dragen aan verbondenheid en met wederzijdse (on)afhankelijkheid de doelen te realiseren. Dat is niet gemakkelijk, maar daarom juist zo mooi. Als integratie van persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling ontwikkeling lukt, dan is een plus een samen drie, dan is er sprake van senergie. Dan ontstaat magie, dan ontstaan de mooiste teamsefforts waarbij iedereen zich gedragen voelt in een veilige omgeving. Dat is niet gemakkelijk, maar bijzonder gaaf. Het is waarvoor ik alles inzet wat ik in mij heb. Ik heb dit magische teamgevoel een aantal keren mogen ervaren in mijn leven en ik gun het iedereen.