top of page

TEAMONTWIKKELING

Eigen verantwoordelijkheid, eigen leiderschap

Wat leeft er in jouw team? Is er sprake van een gemeenschappelijk beeld in het team van een continu veranderende context? Aan de veranderende  behoeften van burgers en bedrijven aan integrale dienstverlening? Is jouw team effectief in besluit- en planvorming en (projectmatige) realisaties? Beschikt jouw team over koers, urgentie en slagkracht? Ontdek met mij het leiderschap van jouw team en ontwikkel met mij een vooroplopende groep professionals, die met daadkrachtig elan relevante vernieuwing van de grond trekt. Mijn aanpak is uniek. Met mijn ervaring durf ik dat te zeggen. Ik leg eerst een stevig fundament; een basis om een team excellent te laten presteren in een veranderende wereld. Dit realiseer ik door in een teamsetting te kijken naar het gedrag, rituelen en onderstromen. Ik focus op capaciteiten en maak valkuilen bespreekbaar. Ik focus ook op doelstellingen en prestatie-indicatoren in werkafspraken en -processen. Ik zie de groep en elke medewerker zoals ze zijn en vindt de écht gemeenschappelijke drijfveren; ik zoek de latente en manifeste bezieling in de groep. En minstens zo belangrijk, het zichtbaar maken van  ieders attitude in relatie tot de organisatie, team en eigen werk. Zo ontwikkel ik meteen inzicht in de kracht en effectiviteit van formeel en informeel leiderschap. Want welke personen nemen de lead? Wie staan op als nieuwe leiders? Wellicht neemt iedereen het voortouw zonder elkaar in de weg te staan. Dat is gedeelde verantwoordelijkheid, dat is gedeeld leiderschap, dat is teamleiderschap.

PG_Teams.JPG

Van solitair naar solidair

PG_Teams2.JPG

Ben jij dan diegene die staat voor nieuw leiderschap? Ben jij bevlogen en bewogen en in staat tot het maken van een nieuwe beweging? Ben jij in staat om met je team visie te ontwikkelen en die te vertalen naar een nieuwe koers? Kies dan voor versnelling van dit proces en maak gebruik van mijn kunde op gebied van teamontwikkeling en de vertaalslag naar teamleiderschap. Ik ontwikkel met het team een continu proces van samenwerken, verbeteren, professionaliseren en realiseren. In mijn aanpak combineer ik leiderschap, groepsdynamica en inzichten uit opleidings- en veranderkunde. Ik creëer de ruimte om het unieke leiderschap van elk teamlid te ontwikkelen. Hiervoor is zelfregie nodig, dat ontstaat bij een gevoel van autonomie (ik stuur zelf), het benutten van vakmanschap (ik vaar op eigen kompas) en het bijdragen aan een zinvol doel (ik doe er toe). Ik activeer ieders unieke drive door glashelder inzicht te geven in het benutten van dat vakmanschap en talent.

 

Elk persoon werkt zo enerzijds aan eigen leiderschap en anderzijds aan de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van het team. Als ieder zijn eigen leiderschap claimt mag iedereen zijn eigen kwaliteiten inzetten en autonoom zijn; je bent immers in verbinding. En als op deze wijze de integratie van persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling lukt, dan ontstaat er bezieling en verbinding. Dan ontstaat er magie; een team dat boven zichzelf uitstijgt. Het team wordt een effectieve beweging richting beoogde doelen. Solidair. Samen. Schouder aan schouder. Want vergis je niet; leiderschap vertoon je juist in samenspraak met anderen. Iedereen is een leider op zijn eigen terrein. 

bottom of page