top of page
PeterGeurts
Schermafbeelding 2019-11-28 om 10.35.28.
Handtekening Peter Geurts_L.jpg
Schermafbeelding 2019-11-28 om 10.35.43.
Schermafbeelding 2019-11-28 om 10.35.39.
Schermafbeelding 2019-11-28 om 10.34.07.

Teamontwikkeling

teamontwikkeling

Wat vind jij, als manager of als medewerker, van je team? Is het een groep mensen, die samenhangend en samenwerkend naar een doel toewerkt? Is het een groep mensen met een gemeenschappelijke drive met complementaire kwaliteiten? Zijn de rollen op de afdeling goed belegd? Zo zijn er nog wel meer kwaliteiten, die noodzakelijk zijn, om met elkaar toegerust te zijn op de veranderde wereld om ons heen. En die wereld is nogal veranderd, voor burgers, bedrijven en overheden. De connectie tussen deze groepen wordt bepaald door een model van integrale en klantgerichte dienstverlening En dan moet er een beweging worden gemaakt. Dus ook in jouw team.

Bij het ontwikkelen van teams schets ik die veranderende context en koers ik aan op het activeren van intrinsieke motivatie van elk teamlid naar een 'flexible response'. Ik dicteer niet, ondermijn niet en bepaal niet. Ik geef wel richting en ruim belemmeringen op, zodat je team met nieuw elan en zelfvertrouwen aan de slag kan. Als team, als manager en als medewerker. Er staan altijd nieuwe leiders op, die het stuur pakken en de koers uitzetten. Samenwerkend met zelfvertrouwen, dat is de team ontwikkeling, die ik voor ogen heb. Om te presteren en om het nieuwe te realiseren.

executive coach

Leiderschap

Waarom zou je veranderen? Nieuwe wegen bewandelen. Je grenzen verkennen en verleggen. Omdat je daar niet over hebt nagedacht? Of voel je nu dat er sprake is van een belemmering, onzekerheid, nu je er even over hebt nagedacht? Wat trekt jou over de streep om je eigen identiteit te versterken? Je voelt die weerstand én tegelijkertijd een innerlijke drive tot vernieuwing, om jezelf professioneel, mentaal en emotioneel naar een hoger plan te tillen en om daadwerkelijk vernieuwende dingen van de grond te trekken.

Als je dit gevoel ervaart, pak dan door en laat jezelf verrassen door de topkwaliteit van mijn leiderschap trainingen (samen met mijn team van Talent Nomads) én de ontdekkingen, die je gaat doen van je eigen leiderschap. Om jouw identiteit en authenticiteit te vertalen naar zelfvertrouwen en slagkracht. Om met je organisatie of je team de beweging te maken. Dan maak ik de beweging met jou. Om met vernieuwde kracht aansluiting te vinden op de zich continu wijzigende wereld om je heen. Dan loop je voorop, neem je het voortouw en zo de mensen mee. Ik vertaal jouw capaciteiten naar kracht en actie. Dat is leiderschap. 

verandermanagement

Cultuurverandering

Als jij met een kritische blik kijkt naar jouw organisatie? Voel je dan kracht en energie? Zie je een samenwerkende club mensen, die effectief inspeelt op de ontwikkelingen in het heden en met een gerust hart uitziet naar de toekomst? Of ervaar je zand in de motor van een verouderd organisatiemodel en bureaucratische werkprocessen en -systemen? Is jouw organisatie voldoende toegerust om de sprong te wagen naar de moderne context van vandaag? Een context die vraagt om mensen die de stap willen zetten en het verschil durven maken. Dit vraagt om beweging op alle niveaus van de organisatie. Van directieleden, managers, teamleiders en medewerkers.

Cultuurverandering is vooral een kwestie van houding en gedrag, waarbij processen en structuren aanvullend zijn. Ik hak al 25 jaar met dit bijltje en weet waar gesnoeid moet worden om wortel en tak ruimte te geven om te groeien. De hele 'boom' gaat overigens nooit om, de stam (de eigen identiteit) blijft bestaan. Het succes zit bij mensen, die de beweging willen en kunnen maken. Op alle niveaus. Ik verbind deze mensen tot in elkaar grijpende en versterkende krachten. Ik beweeg hen tot het nemen van hun eigen leiderschap en verantwoordelijkheid, om dit op alle niveaus in te zetten, en met elkaar slagvaardig de beweging te maken. Naar een moderne organisatie, naar een veilige organisatie (in samenwerking met nbevp.nl), naar een cultuur van integrale en klantgerichte dienstverlening.

contact
bottom of page