top of page

Teamontwikkeling

teamontwikkeling

Wat vind jij, als manager of als medewerker, van je team? Is het een groep mensen, die samenhangend en samenwerkend naar een doel toewerkt? Is het een groep mensen met een gemeenschappelijke drive met complementaire kwaliteiten? Zijn de rollen op de afdeling goed belegd? Zo zijn er nog wel meer kwaliteiten, die noodzakelijk zijn, om met elkaar toegerust te zijn op de veranderde wereld om ons heen. En die wereld is nogal veranderd, voor burgers, bedrijven en overheden. De connectie tussen deze groepen wordt bepaald door een model van integrale en klantgerichte dienstverlening En dan moet er een beweging worden gemaakt. Dus ook in jouw team.

Bij het ontwikkelen van teams schets ik die veranderende context en koers ik aan op het activeren van intrinsieke motivatie van elk teamlid naar een 'flexible response'. Ik dicteer niet, ondermijn niet en bepaal niet. Ik geef wel richting en ruim belemmeringen op, zodat je team met nieuw elan en zelfvertrouwen aan de slag kan. Als team, als manager en als medewerker. Een echt team is meer dan de optelsom van het aantal mensen. Samenwerken met zelfvertrouwen, dat is de team ontwikkeling, die ik voor ogen heb. Om te presteren en om het nieuwe te realiseren.

Cultuurverandering

Cultuurverandering

Als jij met een kritische blik kijkt naar jouw organisatie? Voel je dan kracht en energie? Zie je een samenwerkende club mensen, die effectief inspeelt op de ontwikkelingen in het heden en met een gerust hart uitziet naar de toekomst? Of ervaar je zand in de motor van een verouderd organisatiemodel en bureaucratische werkprocessen en -systemen? Is jouw organisatie voldoende toegerust om de sprong te wagen naar de moderne context van vandaag? Een context die vraagt om mensen die de stap willen zetten en het verschil durven maken. Dit vraagt om beweging op alle niveaus van de organisatie. Van directieleden, managers, teamleiders en medewerkers.

Cultuurverandering is vooral een kwestie van houding en gedrag. Het begint bij mensen, prrocessen en structuren zijn aanvullend. Ik hak al 25 jaar met dit bijltje en weet waar gesnoeid moet worden om wortel en tak ruimte te geven om te groeien. De hele 'boom' gaat overigens nooit om, de stam (de eigen identiteit) blijft bestaan. Het succes zit bij mensen, die de beweging willen en kunnen maken. Op alle niveaus. Ik verbind deze mensen tot in elkaar grijpende en versterkende krachten. Ik beweeg hen tot het nemen van hun eigen leiderschap en verantwoordelijkheid, om dit op alle niveaus in te zetten, en met elkaar slagvaardig de beweging te maken. Naar een moderne organisatie, naar een veilige organisatie (in samenwerking met nbevp.nl), naar een cultuur van integrale en klantgerichte dienstverlening.

Aanpak

Aanpak

Waarom zou je team willen ontwikkelen of je cultuur veranderen? Nieuwe wegen bewandelen. Grenzen verkennen en verleggen. Omdat je daar niet over hebt nagedacht? Of voel je nu dat er sprake is van noodzaak, een 'ik weet niet hoe, maar er moet wel iets gebeuren'-gevoel nu je er even over hebt nagedacht? Wat trekt je over de streep om een stap te zetten? Je voelt de weerstand én tegelijkertijd een drive tot vernieuwing, om je team en je organisatie  professioneel, mentaal en emotioneel naar een hoger plan te tillen en om daadwerkelijk vernieuwende dingen van de grond te trekken.

sparks-407702__480.webp

Als je dit gevoel ervaart, pak dan door en laat jezelf verrassen door mijn maatwerk aanpak.  Om jullie identiteit en authenticiteit te behouden en te ontwikkelen naar zelfvertrouwen en slagkracht. Je organisatie of je team een beweging vooruit te maken. Ik de beweging met jou. Om met vernieuwde kracht aansluiting te vinden op de zich continu wijzigende wereld om je heen. Samen maken we de wereld mooier.

verandermanagement
bottom of page